Lista zapisa

AutorPodaci
MAGDALENIĆ, Z; SILA, N.; BLAĆE, M. ; JOVIĆ, B.:Geološko kartiranje područja Bednja-Ivanec-Vinica. Fond stručne dok. Geol. zavoda 3142.

– Zagreb,
: Institut za geološka istraživanja,
1959.
elaborat
MALEZ, Mirko:Kvartarna fauna Jugoslavije.
U: Praistorija jugoslavenskih zemalja. 1. Paleolitsko i mezolitsko doba.
– Sarajevo,
1979 ;
str. 55-79.
knjiga
MALEZ, Mirko:Novija istraživanja paleolitika u Hrvatskom zagorju.
U: Arheološka istraživanja u sjeverozapadnoj Hrvatskoj.
- Zagreb,
1978 ;
str. 9-69.
članak
knjiga
MALEZ, Mirko:Velika pećina.
U: Šumarska enciklopedija, sv. 3.
– Zagreb,
: Leksikografski zavod ''Miroslav Krleža''
1987.
- str. 570.
članak
knjiga
MALEZ, Mirko:Vindija.
U: Šumarska enciklopedija, sv. 3.
– Zagreb,
1987.
str. 572.
članak
knjiga
MAUCH-LENARDIĆ, Jadranka ; MARJANAC, Ljerka:Od geološko-paleontološke zbirke i laboratorija za krš do Zavoda za paleontologiju i geologiju kvartara.
U: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti. Zavod za paleontologiju i geologiju kvartara 1955.
– Zagreb :
2000 ;
str. 17-19.
članak
knjiga
MESIĆ, Milan ; BAŠIĆ, Ferdo ; KISIĆ, Ivica ; ZGORELEC, Željka ; VUKOVIĆ, Ivana ; SAJKO, Krunoslav ; JURIŠIĆ, Aleksandra:Kalcifikacija s dolomitom.
– Zagreb
: Agronomski fakultet Sveučilišta,
2009.
izvješće

MUNK, Zdenka:Konzervacija Trakošćana.
U: Zbornik zaštite spomenika kulture
- Beograd :
1955 ;
str. 383-387.
članak
knjiga
NAĐ, Ivan ; KOVČO VUKADIN, Irma:Neka obilježja ličnosti počinitelja obiteljskih ubojstava obzirom na vrstu obiteljskog odnosa.
U: Istraživanja u edukacijsko-rehabilitacijskim znanostima.
– Zagreb,
2007 ;
str. 228-228.
knjiga

ČIPKA u kulturi tekstila i odijevanja. Znanstveno-stručni skup
- Lepoglava
: Turistička zajednica grada Lepoglave : Grad Lepoglava,
2003 ;
200 str.
knjiga
PETROVIĆ, Tihana:Rukotvorstvo u nastavi zavičajne povijesti.
U: Prvi hrvatski simpozij o nastavi povijest Zavičajna povijest u interkulturalnom kontekstu : zbornik.
- Zagreb,
2003.
knjiga
SALOPEK, Branko ; SOBOTA, Ivan ; BEDEKOVIĆ, Gordan ; KOŠĆAK, Siniša ; ŠUPRINA, Josip:Oplemenjivanje kvarcnog pijeska za industrijsku namjenu.
U: Istraživanje, eksploatacija i prerada čvrstih mineralnih sirovina.
- Zagreb,
2006.
- str. 172-182.
članak
knjiga
ŠIMUNIĆ, Antun ; HEĆIMOVIĆ, Ivan:Tektonski odnosi sjeverozapadne Hrvatske (Ivanščica, Kalnik, Ravna gora).
U: Zbornik radova znan. savjeta za naftu...
Zagreb,
1979.
- str. 187-198.
članak
knjiga
ŠOŠTARIĆ, Cvjetko:Ivan Čanžar. In memoriam.
U: Planinarski zbornik.
– Varaždin,
1997.
- str. 174.
članak
knjiga
TOMIČIĆ, Željko:Arheološka topografija Ivanca i okolice.
U: Institut za povijest umjetnosti.
– Zagreb,
2001 ;
str. 1-15.
projekt
VIŠNJICA. Voća. Ladanje.
U: Hrvatska na tajnim zemljovidima 18. i 19. stoljeća, sekcija 3. Glavni urednik Mirko Valentić.
Zagreb,
2005,
- str. 123-132.
članak
knjiga
ADAMČEK, Josip:Pavlini i njihovi posjedi.
U: Kaj : časopis za književnost, umjetnost i kulturu.
Zagreb :
Kajkavsko spravišče
– 10 (1977), br. 9-10 ;
str. 97-124.
članak
serijska publikacija
ADAMČEK, Josip:Seljačke bune na vlastelinstvima Bela i Ivanec 1568-69.
U: Historijski zbornik.
- 25-26 (1972-73) ;
str. 243-249.
članak
serijska publikacija
ADAMČEK, Josip:Trakošćansko vlastelinstvo.
U: Kaj : časopis za književnost, umjetnost i kulturu.
– 5 (1972), br. 11;
str. 16-26.
članak
serijska publikacija
ADAMIĆ, Dragutin:Heljda. Sorta "Bednja 4n".
U: Ivanečki kalendar.
- 1977 ;
str. 35-37.
članak
serijska publikacija
ADAMIĆ, Dragutin:Naš hmelj.
U: Ivanečki kalendar.
- 1977 ;
str. 41.
članak
serijska publikacija
ADAMIĆ, Dragutin:Poljoprivreda.
U: Ivanečki kalendar.
- 1976 ;
str. 137-140.
članak
serijska publikacija
ADAMIĆ, Dragutin:Tradicija proizvodnje sira.
U: Ivanečki kalendar.
- 1977 ;
str. 38-40.
članak
serijska publikacija
ADAMIĆ, Dragutin:Vinogradarstvo u ivanečkom kraju.
U: Ivanečki kalendar.
- 1977 ;
str. 22-25.
članak
serijska publikacija
AHERN, James C.; KARAVANIĆ I. ; PAUNOVIĆ M. ; JANKOVIĆ I. ; SMITH, F.H:New discoveries and interpretations of hominid fossils and artifacts from Vindija Cave, Croatia.
U: Journal of Human Evolution London.
– 46 (2004) ;
str. 25-65.
članak
serijska publikacija
ALBUS, Ljerka:Božićne eko-štalice.
U: Ivanečka škrinjica.
– 4 (2008) ;
str. 54-55.
članak
serijska publikacija
ALBUS, Ljerka:Lepoglavska čipka i njezin odnos prema kulturnim tradicijama Lepoglave.
U: Lepoglavski zbornik.
- 1995 ;
str. 111-115.
članak
serijska publikacija
ALBUS, Ljerka:Lepoglavska čipka i njezin značaj u tradicijskoj kulturi Lepoglave.
U: Lepoglavski zbornik.
– 1997 ;
str. 8-15.
članak
serijska publikacija
ALBUS, Ljerka :Narodna nošnja varaždinskog kraja.
U: Godišnjak Gradskog muzeja Varaždin.
– 7 (1985) ;
str. 191-206.
članak
serijska publikacija
ALBUS, Ljerka :Neka saznanja vezana uz tradicijsko rukotvorstvo s posebnim osvrtom na lončarstvo varaždinske okolice.
U: Radovi Hrvatskog društva folklorista.
- 5-6 (1997) ;
str. 9-27.
članak
serijska publikacija
ALBUS, Ljerka:Neki primjeri blagdanskih hljebova iz sela Plemenščine.
U: Ivanečka škrinjica.
– 3 (2007) ;
str. 54-56.
članak
serijska publikacija
ALBUS, Ljerka:O lepoglavskom čipkarstvu.
U: Muzejski vjesnik : Glasilo muzeja sjeverozapadne Hrvatske.
– 21/22 (1998-1999) ;
str. 79-82.
članak
serijska publikacija
ALBUS, Ljerka:Prikaz božićnih običaja na području Županije varaždinske.
U: Radovi Hrvatskog društva folklorista.
- 5-6 (1997) ;
str. 87-95.
članak
serijska publikacija
ALERIĆ, Marko:Kajkavizmi - potvrda autonomije hrvatskoga standardnog jezika.
U: Četvrti hrvatski slavistički kongres : zbornik sažetaka.
- Zagreb :
Hrvatsko filološko društvo.
2006.
- str. 134-135.
članak
serijska publikacija
ANIĆ, Dragutin:Gornjooligocenske naslage južnog pobočja Ivanščice u Hrvatskoj (Krapina-Radoboj-Golubovec).
U: Geološki vjesnik : Glasilo Instituta za geološka istraživanja u Zagrebu i Hrvatskog ageološkog društva.
– 2-4 (1952) ;
str. 7-62.
članak
serijska publikacija
ANIĆ, Dragutin:Prilog poznavanju gornjeg oligocena u Hrvatskom zagorju.
U: Geološki vjesnik : Glasilo Instituta za geološka istraživanja u Zagrebu i Hrvatskog ageološkog društva.
– 11 (1960) ;
str. 171-174.
članak
serijska publikacija
ANIĆ, Dragutin:Starost andezitnih erupcija u Hrvatskom zagorju.
U: Geološki vjesnik : Glasilo Instituta za geološka istraživanja u Zagrebu i Hrvatskog ageološkog društva.
– 11 (1957) ;
str. 261-263.
članak
serijska publikacija
ARMANO, Emin:Ladislav Šaban i orgulje u Hrvatskoj.
U: Kaj : časopis za književnost, umjetnost i kulturu.
– 29 (1996), br. 1-2 ;
str. 50-54.
članak
serijska publikacija
ARMANO, Emin:Orgulje hrvatskih graditelja, tragom Ladislava Šabana.
U: Arti musices : hrvatski muzikološki zbornik.
– 2 (2006) ;
str. 295-298.
članak
serijska publikacija
ARMANO, Emin:Orgulje pavlinskih samostana u Hrvatskoj.
U: Lepoglavski zbornik.
– 1998 ;
str. 9-18.
članak
serijska publikacija
BABIĆ, Ljubo:Kondenzirani lijas Medvednice i Ivanščice i njegovo značenje za interpretaciju paleogeografskog razvoja unutarnje dinarske regije.
U: Geološki vjesnik : Glasilo Instituta za geološka istraživanja u Zagrebu i Hrvatskog ageološkog društva.
- 28 (1975) ;
str. 11-16.
članak
serijska publikacija
BABIĆ, Ljubo:Mlađi mezozoik Ivanščice.
U: Vodič ekskurzije 3. skupa sedimentologa Jugoslavije.
- 1978 ;
str. 11-23.
članak
serijska publikacija
BABIĆ, Ljubo:Stratigrafski slijed i paleografska evolucija Ivanščice od gomjeg trijasa do sredine krede.
U: 8. jugosl. geol. kongres.
: Ljubljana.
- 2 (1976) ;
str. 53-62.
članak
serijska publikacija
BABIĆ, Ljubo ; GUŠIĆ, Ivan:Pregled fosila iz “klastičnog kompleksa” Ivanščice i njihovo stratigrafsko značenje.
U: Geološki vjesnik : Glasilo Instituta za geološka istraživanja u Zagrebu i Hrvatskog ageološkog društva.
- 30-1 (1978) ;
str. 1-9.
članak
serijska publikacija
BABIĆ, Ljubo ; ZUPANIĆ, JožicaNajmlađa jura i starija donja kreda u Ivanščici.
U: Geološki vjesnik : Glasilo Instituta za geološka istraživanja u Zagrebu i Hrvatskog ageološkog društva.
– 26 (1973) ;
str. 267-272.
članak
serijska publikacija
BABIĆ, Stjepan:Ivanščica – jedna planina sa četiri imena.
U: Naše planine.
– 93 (2001), br. 10 ;
str. 293-294.
članak
serijska publikacija
BABIĆ, Ž.:Prilog geologiji Ivanščice.
U: Geološki vjesnik : Glasilo Instituta za geološka istraživanja u Zagrebu i Hrvatskog ageološkog društva.
– 12 (1959) ;
str. 269-272.
članak
serijska publikacija
BALAŠKO, Branko:Najzapadnijim dijelom Ivanščice.
U: Hrvatske planine.
103 (2011) ; br. 4 ;
str. 145-149.
članak
serijska publikacija
BALDANI, Juraj:Joža Vresk – senzibilni kolorist.
U: Ivanečki kalendar.
- 1979 ;
str. 84-85.
članak
serijska publikacija

BALEN-LETUNIĆ, Dubravka:Kameno oružje i oruđe s područja Hrvatskog zagorja. Zbirka Pečornik.
U: Godišnjak Gradskog muzeja Varaždin.
– 6 (1981) ;
str. 5-16.
članak
serijska publikacija
BALOG, Zdenko:Arheološka istraživanja lepoglavskog samostana 1990.
U: Muzejski vjesnik.
– 14 (1991) ;
str. 3-5.
članak
serijska publikacija
BALOG Zdenko:Arheološka istraživanja u Lepoglavi 1990./91. (1993.)
U: Lepoglavski zbornik.
– 1995 ;
str. 21-46.
članak
serijska publikacija
BALOG, Zdenko:Crkve – tvrđave u zapadnom dijelu Varaždinske županije.
U: Kaj : časopis za književnost, umjetnost i kulturu.
– 29 (1996), br. 3 ;
str. 53-65.
članak
serijska publikacija
BALOG, Zdenko:Geneza izgradnje lepoglavskog samostana i crkve Svete Marije – reinterpretacija pavlinskih izvora.
U: Lepoglavski zbornik.
- 1992 ;
str. 173-184.
članak
serijska publikacija
BALOG, Zdenko:Građevinski razvoj Trakošćana.
U: Kaj : časopis za književnost, umjetnost i kulturu.
- 21 (1988), br. 1-2 ;
str. 89-100.
članak
serijska publikacija
BALOG, Zdenko:Grafička rekonstrukcija pavlinskog gostinjca u Lepoglavi.
U: Lepoglavski zbornik.
– 1994 ;
str. 57-61.
članak
serijska publikacija
BALOG, Zdenko:Istraživanja dvorca Trakošćan – prilog rekonstrukciji ranijih slojeva izgradnje.
U: Ivanečki kalendar.
- 1994 ;
str. 79-83.
članak
serijska publikacija
BALOG, Zdenko:Istraživanje najranije povijesti tvrđave Trakošćan – prije dolaska Draškovića.
U: Kaj : časopis za književnost, umjetnost i kulturu.
– 25 (1992), br. 5-6 ;
str. 53-61.
članak
serijska publikacija
BALOG, Zdenko:Kapelica Svetog križa (Svetog Ivana) u trakošćanskom perivoju.
U: Kaj časopis za književnost, umjetnost i kulturu.
– 26 (1993), br. 5-6 ;
str. 69-77.
članak
serijska publikacija
BALOG, Zdenko:Klaustar pavlinskog samostana u Lepoglavi.
U: Peristil,
- 39 (1996) ;
str. 85-92.
članak
serijska publikacija
BALOG, Zdenko:Lauretanska kapela obitelji Drašković u bivšoj pavlinskoj crkvi u Lepoglavi – istraživanja 1993. godine.
U: Lepoglavski zbornik.
– 1992 ;
str. 161-176.
članak
serijska publikacija
BALOG, Zdenko:Lepoglava, 600 godina poslije.
U: Kaj : časopis za književnost, umjetnost i kulturu.
– 33 (2000) ;
str. 123-129.
članak
serijska publikacija
BALOG, Zdenko:Majstorska radionica Hermana Celjskog.
U: Peristil,
- 40 (1997) ;
str. 31-40.
članak
serijska publikacija
BALOG, Zdenko:Nekoliko likovnih prikaza Lepoglave iz 19. stoljeća.
U: Kaj : časopis za književnost, umjetnost i kulturu.
– 33 (2000), br.1-2 ;
str. 87-94.
članak
serijska publikacija
BALOG, Zdenko:Novo lice Lepoglave.
U: Lepoglavski zbornik.
– 1992 ;
str. 7-16.
članak
serijska publikacija
BALOG, Zdenko:Der Paulinerorden aus Lepoglava : impulse fuer Beziehungen zu Europa. Aus dem Kroatischen von Theo Tabaka.
U: Smotra.
- 3 (1997), br. 5-6 ;
str. 103-108.
članak
serijska publikacija
BALOG, Zdenko:Pavlinski objekti u okolici lepoglavskog samostana.
U: Kaj : časopis za književnost, umjetnost i kulturu.
– 21 (1988), br. 3-5 ;
str. 95-107.
članak
serijska publikacija
BALOG, Zdenko:Pitanje difuzije utjecaja praške majstorske radionice Petra Parlera na području današnje Republike Hrvatske – s posebnim obzirom na ulogu lepoglavskog gradilišta.
U: Lepoglavski zbornik.
– 1996 ;
str. 81-112.
članak
serijska publikacija
BALOG, Zdenko:Projekt "Lepoglava".
U: Ivanečki kalendar.
- 1994 ;
str. 61-64.
članak
serijska publikacija
BALOG, Zdenko:Rezultati najnovijih istraživanja samostana u Lepoglavi. (o izgradnji samostana tijekom 15. stoljeća)
U: Ivanečki kalendar.
-1994 ;
str. 67-71.
članak
serijska publikacija
BALOG, Zdenko:Sjeverni portal lepoglavske crkve.
U: Muzejski vjesnik. Glasilo muzeja sjeverozapadne Hrvatske.
– 16 (1993), br. 41 ;
str. 53-56.
članak
serijska publikacija
BALOG. Zdenko:Trakošćan i Klenovnik : dvije rezidencije Draškovića.
U: Kaj : časopis za književnost, umjetnost i kulturu.
– 28 (1995), br. 1-2 ;
str. 81-92.
članak
serijska publikacija
BALOG, Zdenko:Znaci klesara i druge klesarske oznake u gotičkoj Lepoglavi.
U: Lepoglavski zbornik.
– 1994 ;
str. 99-117.
članak
serijska publikacija
BALOG, Zdenko:Značajan nalaz gotičke plastike u lepoglavskoj crkvi.
U: Kaj : časopis za književnost, umjetnost i kulturu.
– 24 (1991), br. 5-6 ;
str. 95-100.
članak
serijska publikacija
BALOG, Zdenko:Župa u Bednji u srednjem vijeku.
U: Kaj : časopis za književnost, umjetnost i kulturu.
– 30 (1997), br. 5-6 ;
str. 117-124.
članak
serijska publikacija
BARIČEVIĆ, Doris:Pavlinski kipari u Lepoglavi.
U: Kaj : časopis za književnost, umjetnost i kulturu.
– 14 (1981), br. 2 ;
str. 3-62.
članak
serijska publikacija
BARIČEVIĆ, Doris:Pregled spomenika skulpture i drvorezbarstva 17. i 18. st. u sjevernom dijelu Hrvatskog zagorja.
U: Ljetopis Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti ... za godinu 1969. i 1970.
- knj. 75 ;
str. 283-313.
članak
serijska publikacija
BARIČEVIĆ, Doris:Živi kipi lepoglavski.
U: Kaj : časopis za književnost, umjetnost i kulturu.
– 14 (1981), br. 2 ;
str. 21.
članak
serijska publikacija
BARLE, Janko:Lepoglavski pavlini i crkvena glazba.
U: Sv. Cecilija.
- 7 (1913), br. 3 ;
str. 37-38.
članak
serijska publikacija
BARTOLIĆ, Zvonimir:Milan Kučenjak - zaboravljeni hrvatski pisac i prosvjetitelj.
U: Hrvatski kajkavski kolendar.
- 2000 ;
str. 38-42.
članak
serijska publikacija
BAŠIĆ, Josipa:Struktura stavova osuđenih osoba na početku penološkog tretmana u KPD-u Lepoglava.
U: Penološke teme.
- 5 (1990), br. 1-2 ;
str. 57-66.
članak
serijska publikacija
BATELJA, Juraj:Analiza i poruke zbirke "Propovijedi prema Litanijama Sv. Josipa" Blaženog Alojzija Stepinca.
U: Crkva u svijetu.
- 44 (2009) ;
str. 282-304.
članak
serijska publikacija
BATELJA, Juraj:Zagrebački nadbiskup Alojzije Stepinac : lepoglavski sužanj.
U: Tkalčić, godišnjak Društva za povjesnicu Zagrebačke nadbiskupije, god. 2, br. 2.
– 1998 ;
str. 9-48.
članak
serijska publikacija
BATINIĆ, Milorad:Uvodna dobrodošlica gradonačelnika Ivanca dipl. ing. Milorada Batinića.
U: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti. Zavod za znanstveni rad Varaždin. Međunarodni znanstveni skup "Mirko Malez – život i djelo 1924.-1990.-2010."
- 22 (2011) ;
str. 11-12.
članak
serijska publikacija
BAUER, Antun:Muzeji sjeverne Hrvatske. (Trakošćan)
U: Zagorski kolendar.
- 1959 ;
str. 177-180.
članak
serijska publikacija
BAUER, Marko:O otvaranju sanatorija Klenovnik.
U: Radnička zaštita.
- 9 (1927), br. 9 ;
str. 409-410.
članak
serijska publikacija
BAVDAŽ, Jurij:Hrvatske čipke u Europi.
U: Lepoglavski zbornik.
– 1997 ;
str. 45-48.
članak
serijska publikacija
BAVDAŽ, Jurij:Pogled na lepoglavsku čipku iz Idrije.
U: Lepoglavski zbornik.
– 1995 ;
str. 117-121.
članak
serijska publikacija
BEDIĆ, Marko:Velikaška obitelj Draškovići Trakošćanski.
U: Kaj : časopis za književnost, umjetnost i kulturu.
– 35 (2002), br. 4 ;
str. 59-79.
članak
serijska publikacija
BEDNJANSKI govor.
U: Ivanečki kalendar.
- 1974 ;
str. 66-67.
članak
serijska publikacija
BELA samostan Sv. Margareta 1399.
U: Monumenta Vaticana historiam regni Hungariae.
- 1905 ;
str. 146.
članak
serijska publikacija
BELAJ, Juraj:Arheološka istraživanja lokaliteta Stari grad u Ivancu.
U: Godišnjak Instituta za arheologiju.
- 1 (2005), br. 1 ;
str. 61-66.
članak
serijska publikacija
BELAJ, Juraj:Arheološka istraživanja crkve Sv. Ivana Krstitelja u Ivancu godine 2006.
U: Godišnjak Instituta za arheologiju.
- 3 (2007) ;
str. 66-69.
članak
serijska publikacija
BELAJ, Juraj:Arheološka istraživanja crkve sv. Ivana Krstitelja u Ivancu.
U: Annales Instituti archaeologici.
– 4 (2008) ;
str. 70-75.
članak
serijska publikacija
BELAJ, Juraj:Arheološka istraživanja crkve Sv. Ivana Krstitelja u Ivancu 2008. g.
U: Annales Instituti Archaeologici.
- Zagreb,
5 (2009), br. 1 ;
str. 94.
članak
serijska publikacija
BELAJ, Juraj:Bela - ivanovački burg na Ivanščici.
U: Prilozi Instituta za arheologiju.
- 25 (2009), br. 1 ;
str. 155-182.
članak
serijska publikacija
BELAJ, Juraj:Jesu li postojale župe na području ivanovačkog belskog preceptorata 1334. godine?
U: Prilozi Instituta za arheologiju.
– 24 (2008), br. 1 ;
str. 473-480.
članak
serijska publikacija
BELAJ, Juraj:Novi prilozi povijesti Ivanca.
U: Ivanečka škrinjica.
– 2 (2006) ;
str. 22-30.
članak
serijska publikacija
BELAJ, Juraj:Pokusna arheološka istraživanja utvrde Gradišče kod Margečana u općini Ivanec.
U: Obavijesti. Hrvatsko arheološko društvo.
– 36 (2004), br. 3 ;
str. 141-147.
članak
serijska publikacija
BELAJ, Juraj:Tko je, kada i zašto gradio utvrdu Gradišče kraj Margečana?
U: Ivanečka škrinjica.
– 4 (2008) ;
str. 22-33.
članak
serijska publikacija

Pages